bell-lloc-web

Renovació del concert educatiu per a l’Educació Infantil i l’ESO

9 març, 2018

Avui surt publicada al DOGC la Resolució de renovació dels concerts educatius d’Educació Infantil de Segon cicle i d’ESO de totes les escoles concertades de Catalunya per un període de quatre cursos escolars, del 18-19 al 21-22.

Des de Bell-lloc, considerem que aquesta renovació és una molt bona notícia per a la llibertat d’educació i per a la defensa del dret preferent dels pares, en tant que primers i
principals educadors, a escollir escola en el marc d’una societat que respecta i promou la pluralitat d’ oferta educativa.