180309-competencies-web

Setmana de Competències Bàsiques a 3r de primària

9 març, 2018

Els alumnes de 3r de primària han estat realitzant durant aquests darrers dies les proves diagnòstiques de la seva etapa escolar.

Durant aquests darrers dies, els més de 80 alumnes de 3r de primària de l’escola, han estat realitzant l’avaluació diagnòstica pròpia de la seva etapa escolar. Aquests exàmens consisteixen en diferents proves de les àrees de Matemàtiques, Català i Castellà. Entre els diferents exàmens que s’hi realitzen, es valoren les destreses en els àmbits de de la comprensió lectora i la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit, en el cas de les dues llengües. Respecte de les Matemàtiques, es presenten diferents activitats de càlcul,interpretació gràfica, seriacions i problemes. Aquests controls s’emmarquen en la capacitat dels nens d’aquesta edat de saber utilitzar de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds en diferents contextos, en relació amb els aprenentatges adquirits i la pròpia quotidianitat.