171130-simulacre-web

Simulacre d’incendi i evacuació

30 novembre, 2017

El dijous al matí les alarmes del col·legi es van encendre per tal de realitzar el simulacre d'incendi i evacuació previstos a la normativa de l'escola.

Els simulacres d'incendi i evacuació previstos en el pla de seguretat es realitzen amb la periodicitat que exigeixi la normativa corresponent. Les alarmes d'avisos d'incendi, perceptibles des de tots els punts de cada edifici, han sonat per tal d'alertar a tots els alumnes, professors i personal no docent sobre l'inici del simulacre.

Els diferents cursos de primària, secundària i batxillerat han evacuat les seves respectives classes per tal d'acabar concentrats al bell mig del pati de l'escola. Una vegada els diferents responsables de cada aula han informat als encarregats de cada edifici, s'ha donat per acabada l'actuació i s'ha tornat a les aules.