171016-cooppri1-web

Treball per projectes: treball cooperatiu a primària

18 octubre, 2017

Una metodologia que els engresca i els hi dóna eines noves per desenvolupar-se al llarg dels seus aprenentatges.

A primària 1 els alumnes treballen de manera coopertiva durant els mòduls horaris de medi social i natural. Durant aquesta estona treballem, basant-nos en un centre d’interès, aspectes de totes les àrees tals com català, matemàtiques, plàstica, informàtica, etc. La metodologia emprada durant aquesta estona és la cooperativa que els ajuda a pensar, ajudar-se, desenvolupar el seu rol dins el grup, compartir, dialogar, presentar idees als companys, arribar a acords, autoavaluar-se, coavaluar-se, etc.