Creativations Talks

Un grup de professors assisteixen a les jornades CreativationTalks

5 juliol, 2016

Un grup de professors han assistit a la 1a edició de les Creativations Talks organitzada per la Fundación Privada per la Creativació a l'Auditori de Girona.

 

La jornada té per objectiu reflexionar sobre els reptes de futur de la nostra societat i proporcionar eines per a l’educació de les noves generacions amb un format combinat de classe magistral i tallers pràctics.