Preinscripcions per al curs 2024-2025

Només per als alumnes que canvien de centre educatiu o que passen de Llar-2 a I3 (Infantil-3).

Calendari de la preinscripció

El termini establert oficialment per a la preinscripció per al proper curs 2024-2025 serà:

 • Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març.
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març.
 • Batxillerat: del 18 al 25 d’abril.
Com fer la preinscripció?

La preinscripció es realitza totalment en línia. La podeu fer des de casa a través de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a internet. Per tal de facilitar-vos el procés, que té certa complexitat i us pot generar preguntes, us facilitem fer la presentació de la sol·licitud de preinscripció del vostre fill/a presencialment a la secretaria del col·legi de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h, on us podrem ajudar amb el tràmit.

La persona que faci el tràmit (el pare, la mare o el tutor/a) haurà de tenir a mà, o portar al col·legi si la fa aquí, una eina d’identificació digital.

Eina d’identificació digital:
IdCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic si la sol·licitud de preinscripció és electrònica. El mètode més ràpid i senzill és l’IdCat Mòbil. Es pot sol·licitar fàcilment per internet al portal https://idcatmobil.seu.cat

Aquelles famílies que no tinguin cap mètode d’identificació electrònica podran fer la sol·licitud amb el sistema ‘suport informàtic’.

Enllaços per a fer la sol·licitud de preinscripció

Publicació de llistes:

Documentació necessària per a realitzar la sol·licitud

✔ DNI, NIE, passaport o un document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea del pare, la mare o del tutor o tutora que presenta la sol·licitud.

  Llibre de família on s’hi trobi el registre de l’alumne/a o d’altres documents relatius a la filiació.

  Documentació acreditativa dels criteris de prioritat si s’escau. Només les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari).

  Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

  Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, la mare o el tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare, mare, tutor/a o germans)

  El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.

Abans de començar el procés, cal saber:

 • Codi de Bell-lloc: 17001590
 • Si l’alumne que s’ha de preinscriure procedeix d’un centre educatiu de Catalunya caldrà informar de l’IDALU o RALC (si no el coneixeu, us l’han de facilitar al centre d’origen).

Per obtenir tota la informació sobre aquest procés també podeu consultar el web de la Generalitat o aquest vídeo que mostra “Com emplenar la sol·licitud de preinscripció escolar 2024


Per a qualsevol aclariment o ajuda us podeu posar en contacte amb el col·legi trucant al 972 23 21 11 o bé a través del següent correu electrònic: secretaria@bell-lloc.org

Truca'ns

Infantil:
696 611 865

Primària, ESO, Batxillerat:
972 23 21 11

Escriu-nos

Infantil:
mariangels.arbuse@bell-lloc.org

Primària, ESO, Batxillerat:
francesc.gutierrez@bell-lloc.org

Localització

Infantil:
Carrer Güell, s/n. 17005 GIRONA

Primària, ESO, Batxillerat:
Can Pau Birol, 2 17005 Girona

Formulari

Més informació

  Nom i cognoms

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Curs/os en el qual estic interessat

  Comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat