Preinscripcions per al curs 2020-2021

Calendari de la preinscripció

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

Del 13 al 22 de maig de 2020

BATXILLERAT

Del 27 de maig al 3 de juny

Publicació de llistes
Més informació

Per obtenir tota la informació sobre aquest procés també podeu consultar el web de la Generalitat

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A BATXILLERAT
Sol·licitud

Caldrà utilitzar el formulari en suport informàtic que trobareu en el següent enllaç. Estarà activat des del dia 27 de maig fins al 3 de juny inclòs. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Un cop omplert tot el formulari s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud.

Documentació

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la següent documentació escanejada o fotografiada:

 • El llibre de família on hi consti el registre de l’alumne.
 • El DNI del pare, de la mare i de l’alumne.
 • Targeta sanitària individual de l’alumne (CatSalut).
 • Carnet de vacunacions de l’alumne.
 • Només si s’han al∙legat a la sol∙licitud de preinscripció, altres documents que es cregui convenient per als criteris de baremació:
  • Certificat de proximitat del domicili o del lloc de treball de pare, mare o tutor legal, si és dins l’àrea d’influència del col∙legi.
  • Certificat mèdic de discapacitat (igual o superior al 33%) de pare, mare o alumne.
  • Carnet de família nombrosa o monoparental.
  • Certificat de la renda anual en cas que pare, mare o tutor legal sigui beneficiari de la renda  garantida de ciutadania.
Enviament resguard sol∙licitud i documentació:

Tant el resguard de la sol∙licitud com la documentació acreditativa escanejada o fotografiada s’han d’enviar per correu electrònic a la següent adreça electrònica oficial del col∙legi: b7001590@xtec.cat.

Per a presentar la sol·licitud des del web de la Generalitat heu d’anar al final de la pantalla i en el “Pas 1”, dins l’apartat “Per internet”, clicar sobre l’enllaç de “Sol·licitud amb suport informàtic” o el botó “Ves-hi”.

En els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic, s’oferirà la possibilitat de concertar cita prèvia amb el col·legi trucant al telèfon 620 820 068 per a la presentació del resguard de sol·licitud i/o la documentació.


Truca'ns

Infantil:
696 611 865

Primària, ESO, Batxillerat:
620 820 068

Escriu-nos

Infantil:
mariangels.arbuse@bell-lloc.org

Primària, ESO, Batxillerat:
francesc.gutierrez@bell-lloc.org

Localització

Infantil:
Carrer Güell, s/n. 17005 GIRONA

Primària, ESO, Batxillerat:
Can Pau Birol, 2 17005 Girona

Formulari

Més informació

Nom i cognoms

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Curs/os en el qual estic interessat

Comentaris

He llegit i accepto la política de privacitat