A cinquè de primària treballem la notícia, tant des del vessant de la competència escrita com oral.

A cinquè de primària treballem la notícia, tant des del vessant de la competència escrita com oral

5 març, 2018

La notícia, una de les formes que adopta el text narratiu, ha estat objecte d’anàlisi, estudi i posada en pràctica per part dels alumnes de cinquè de primària.

Aprendre fent. Partint d’aquest principi, els alumnes de cinquè de primària, després d’aprofundir en el concepte “notícia” i en la seva  estructura, han produït a nivell escrit diferents notícies. Posteriorment, han tingut l’oportunitat de comunicar-les oralment als seus companys.