Bell-lloc oferirà el diploma dual a partir del curs vinent

3 febrer, 2021

A partir del curs vinent, el col·legi oferirà als alumnes que cursin segon d’ESO la possibilitat de cursar el Diploma Dual.
El Diploma Dual és fruit del conveni que, existent entre la institució Academica i el Departament d’Educació dels Estats Units, permet que els alumnes obtinguin, en acabar els programa, la mateixa titulació que obtenen els alumnes nordamericans en finalitzar la High School, una titulació reconeguda a tots els estats i universitats del món.
El Diploma Dual es cursa de manera totalment online i en mode extraescolar. A través d’Academica Corporation, els alumnes poden estudiar simultàniament totes dues titulacions, la pròpia del país i la de l’American High School Diploma. Gràcies al conveni d’Academia, els alumnes accedeixen a la convalidació del 75% de les assignatures del batxillerat nacional, i cursen el 25% restant del curriculum nordamericà en un règim d’avaluació continuada i de tracte constant amb tutors i professors nadius per videoconferència. Quan l’alumne comença el Diploma, es converteix a tots els efectes en un estudiant nordamericà.
L’itinerari del programa del Diploma Dual que ha triat Bell-lloc comença el curs 2021-22 a segon d’ESO i finalitza a primer de batxillerat, i contempla unes assignatures que cal realitzar a cada curs. El nivell d’anglès d’entrada per accedir al Diploma és un B1 consolidat. A través d’un sistema constant d’immersió lingüística, els alumnes assoleixen un alt nivell de competència oral en llengua anglesa, combinat amb un increment en el domini de les noves tecnologies i en autonomia personal, enriquit amb una visió global i intercultural de l’aprenentatge.
En aquest web podreu obtenir més informació sobre el Diploma Dual: www.academica.school/