171106-cofs-web

Comencen els Cursos d’Orientació Familiar

6 novembre, 2017

Mig centenar de matrimonis participen als Cursos d'Orientació Familiars (COFs) organitzats per Fert, Bell-lloc i Les Alzines.

El passat divendres 20 d’octubre, van començar a Bell-lloc els COF “Pre-adolescents”, amb 21 matrimonis participants i  “Adolescents”, amb 31 matrimonis.

El mètode participatiu propi dels COF consisteix en grups reduïts de matrimonis, moderats per un matrimoni cap d’equip, en el qual s’analitzen casos reals, es fixen criteris d’actuació i, posteriorment, se n’extreuen conclusions pràctiques en una sessió conjunta dirigida per un expert de cadascun dels temes del programa. Aquest mètode de treball fa d’aquesta activitat formativa un eina molt útil per a millorar la  tasca educadora.

Seran un total de sis sessions que es desenvoluparan al llarg del propers mesos, dirigits pels experts moderadors de l’Associació FERT de Barcelona.