Lectura a Cicle Superior

La lectura al Cicle Superior

6 novembre, 2017

Potenciar la compressió i expressió lectora, un dels objectius primordials de la primària a Bell-lloc.

Des del curs passat ens vam proposar que els nostres alumnes millorin la compressió i expressió lectora i, al mateix temps, gaudeixin amb la lectura. Amb aquesta il·lusió seguim i ho portarem a terme al llarg de tot aquest curs. Cada setmana dediquem dues sessions: una a la lectura comentada i l’altra a la lectura en veu alta.

Lectura comentada. Amb diferents tipologies de textos (notícies, llegendes, anuncis, editorials, prospectes…) pretenem que els alumnes, a partir d’uns coneixements previs, prediccions, comprensió i organització dels diferents textos, arribin a tenir una idea clara i crítica dels continguts presentats.

Lectura en veu alta.  Cada grup-classe té a disposició un llibre per trimestre el qual es va llegint a l’hora de lectura un dia a la setmana, posant atenció a la vocalització, ritme, entonació, postura… amb la intenció de que aprenguin a dominar les destreses d’una bona lectura expressiva i comprensiva,  i al mateix temps afavorir l’ampliació del lèxic.