12 hores d'anglès.

Dotze hores d’anglès a Bell-lloc Infantil.

23 setembre, 2021

De dos a sis anys és una etapa ideal per introduir una llengua estrangera.

Sense oblidar la nostra llengua vehicular, el català, hem volgut augmentar la quantitat i la qualitat de les classes d’anglès durant l’etapa d’educació infantil.

El nombre d’hores a la setmana per un infant que fa el Pla Bell-lloc complert és de dotze hores a la setmana més les converses no lectives que tenen lloc al menjador i pati de l’espai migdia.

Us expliquem!

La primera novetat d’aquest curs és la següent: la mestra d’ajuda a P3, que està amb els infants durant la jornada, els parla en anglès.

Les cinc hores lectives d’anglès, que inclou l’espai de 9h a 12h i de 15h a 17h de la tarda les repartim durant l’atelier, la plàstica i la psicomotricitat on fem codocència amb les dues llengües. La classe setmanal d’anglès amb el grup classe l’imparteix las mestra especialista d’anglès.

El projecte “La nostra Terra” és transversal en totes les llengües (català, castellà i anglès), així que en aquestes classes aprofitem per aprofundir el coneixement, enriquir vocabulari, seguir experimentant i resolent reptes i inquietuds.

Les cinc hores complementàries al migdia: De 12h a 13h a P5,de 13h a 14h, els infants de P4 i de 14h a 15h els infants de P3, també les fem en llengua anglesa en les matèries de robòtica i matemàtiques manipulatives.

Els infants que a més fan l’English Alive del Pla Bell-lloc enriqueixen la programació amb el ROLEPLAY: el joc simbòlic que treballem en grups reduïts al hall de l’escola per racons d’aprenentatge i temàtics basats en la vida real: racó de la cuineta, restaurant, hospital, escola, perruqueria, taller mecànic…

L’English Alive inclou també mitja hora setmanal de conversa en anglès en grups de tres o quatre alumnes amb l’speaker al racó d’Speaking Corner.

L’Story Telling l’espai on compartim històries, contes, aventures també forma part de les activitats que componen l’English Alive.

Per saber-ne més, no us perdeu les històries i post que compartim a l’instagram @bellllocinfantil