DELF

Entrega dels diplomes DELF de francés

26 maig, 2017

Divendres dia 26 de maig, un grup de 22 alumnes de 2n, 3r, 4t d'ESO i 1r de batxillerat han rebut els títols del DELF de francès, dels nivells A1, A2 i B1. Els examens DELF els organitza el Ministeri d’Educació Nacional, de la Ensenyança Superior i de la Investigació a través del CIEP que s’encarrega de fer les proves arreu del món.

Aquestes certificacions, harmonitzades amb l'escala de nivells de competència en llengües del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER), són reconegudes i utilitzades internacionalment. Aquestes avaluen tant la comprensió oral i escrita com l'expressió oral i escrita.