Erasmus+

4 novembre, 2022

Entre el 17 i el 21 d’octubre passats, ens van visitar a l’escola deu alumnes i dues professores de l’Institut “Ettore Majorana”, de la ciutat italiana de Brindisi, per dur a terme la darrera fase del projecte “Nomen Omen”, en el marc del programa Erasmus+ de la Unió Europea de suport a l’educació i la formació de joves. Per part de Bell-lloc hi han participat deu alumnes que ara cursen 4rt d’ESO i que han estat treballant online amb els companys italians, amb una estada prèvia a Brindisi la darrera setmana d’abril d’enguany.

Pel que fa al treball online, que es vehicula a través de la plataforma eTwinning, s’han realitzat activitats al voltant de les Fake News, per tal de despertar la visió crítica dels joves sobre la realitat que els envolta, la autonomia digital i fomentar una visió europea del món globalitzat del qual formen part. Durant les mobilitats, a part de treballar en el marc educatiu real de cada país, també es van dur a terme visites culturals diverses: a Otranto i a Lecce a la mobilitat a la zona de la Puglia, i a La Sagrada Família i a Empúries a la mobilitat a Catalunya, a part de conèixer les respectives ciutats d’acollida.