Formació ”Com s’educa el talent emprenedor”

Formació ”Com s’educa el talent emprenedor”

14 novembre, 2018

Aquesta setmana els mestres de primària Sr. Nil Domènech, Sr. Enric Guardiola i Sr. Pol Murciano han assistit a la formació ”Com s'educa el talent emprenedor” organitzada per la Fundació Princesa de Girona i La Fundació Trilema.

El curs ha estat orientat de tal manera que ha permès treballar i compartir l’educació del talent emprenedor entre els alumnes. La societat actual demanda formar alumnes creatius, amb autonomia personal i eines de lideratge per tal d’innovar i desenvolupar habilitats empresarials. Per aquest motiu, aquests mestres de primària de les diferents etapes educatives han rebut aquesta formació per, a poc a poc, fer que el talent emprenedor esdevingui peça clau en el nostre projecte educatiu.