Jocs dirigits del llenguatge de maternal a P5

11 desembre, 2019

Durant l'etapa d'adquisició i desenvolupament del llenguatge és interessant treballar de manera transversal en totes les àrees, espais, moments del dia a dia a l'escola de maternal a P5.

Els jocs dirigits del llenguatge pretenen extreure de la comunicació lingüística certs elements (fonemes, síl•labes, paraules, funcions pragmàtiques) i plantejar situacions on els nens i nenes puguin manipular-los ( agrupar, diferenciar, comparar…). Adaptar la fonètica a la de l’idioma necessita una atenció i discriminació auditiva, una motricitat bucofacial, una motivació per superar-se…
L’estimulació oral primerenca en el procés d’adquisició del llenguatge oral és fonamental ja que aquest, constitueix el principal mitjà d’informació i de la cultura.
A l’escola aprofitem qualsevol moment i situació per treballar la consciència fonològica, confegir paraules, jugar de manera dirigida per millorar el llenguatge.
A casa tots els reforços que puguem fer són molt importants, sempre i quan els unim a l’afectivitat i bon clima de confiança que el faran segur i ajudaran a desenvolupar el llenguatge.