Jornada d’actualització en neurodidàctica

Jornada d’actualització en neurodidàctica

4 juny, 2018

Els professors Sr. Eladi Fernández, Sr. Joan Fontanella i Sr. Salvi de Castro van assistir a una jornada d’actualització en neurodidàctica per parlar sobre experiències i recerca en aquest camp. 

Cada vegada més, l’escola es convertirà en un espai on els alumnes tindran experiències. Seran espais on aprendrem a resoldre situacions quotidianes. L’aprenentatge obeirà a les necessitats que ens demana l’entorn. Diferents investigacions demostren que la capacitat de aprendre a aprendre, el treball en equip, l’emprenedoria… tindran més presència a les aules que les assignatures tradicionals. Totes aquestes capacitats crearan unes connexions en el cervell que faran dels alumnes persones més autònomes i proactives a l’hora de resoldre situacions en el seu entorn. Aquesta manera d’entendre el que serà l’escola anirà arribant. Ens demana, també als docents, desenvolupar totes aquestes capacitats.