Català plus a 2n de primària

La descoberta del món amb CATALÀ +

27 gener, 2018

L’hora setmanal dedicada exclusivament a la lectura està immersa en un projecte interdisciplinari per conèixer països i monuments d’arreu del món.

La lectura és una tasca bàsica que incideix en totes les assignatures. És de les úniques competències que de forma directa o indirecta sempre s’acaba requerint al llarg de tota l’escolaritat.

Tots els alumnes de segon de primària estan immersos en un projecte de descoberta del mapamundi on, obtenint una sèrie de claus i de monedes, poden aconseguir les banderes dels països més coneguts del nostre planeta i monuments famosos que hi són presents.

D’aquí poc iniciarem el concurs de lectura on també farem referències primer a països del nostre continent i, posteriorment, del món sencer.

No podem desvetllar més sobre el concurs perquè és una sorpresa.