igualtat-familia

Pla d’Educació en la Igualtat

12 abril, 2019

A Bell-lloc estem implementant un Pla d’Educació en la Igualtat amb un conjunt d’activitats i iniciatives que tenen per objectiu reconèixer i valorar la dignitat i singularitat de cada persona.

Aquest Pla d’Educació en la Igualtat treballa aspectes concrets per aconseguir la igualtat real d’oportunitats, drets i deures entre la dona i l’home a la nostra societat. El Pla d’Educació en la Igualtat s’integra en el currículum i s'adequa a l’etapa evolutiva dels nostres alumnes, promovent la convivència, el coneixement mutu, la igualtat, el respecte a la diversitat i el reconeixement de les aportacions dels homes i dones al llarg de la història.