ESO

Projecte Bell-Domus

4 març, 2021

La dimensió “objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana” agrupa competències relacionades amb la interacció en el món amb recursos tecnològics i les aplicacions de la tecnologia en la indústria i en la vida. En el nostre dia a dia es fa un gran ús d’objectes resultants de l’acció tecnològica, que proporcionen cobertura a unes necessitats personals, laborals i/o socials.

Segons el currículum de l’àmbit cientificotecnològic, un objecte tecnològic qualsevol és el resultat de factura tecnològica d’origen humà, ja sigui tema d’estudi per a l’anàlisi o per al disseny i construcció. A més a més, s’entén per sistema tecnològic una instal·lació complexa d’abast industrial.

El Projecte Bell-Domus permet aproximar-nos a l’activitat professional amb l’anàlisi d’objectes o de sistemes tecnològics reals, el funcionament dels quals té una base científica emmarcada en els grans principis de la ciència. Concretament, els alumnes de 3r d’ESO han treballat en base a un projecte integral de domòtica en el qual han posat en pràctica les destreses necessàries per a la creació i promoció d’un habitatge.