ESO

Ciència aplicada a 3r d’ESO

4 març, 2021

Els alumnes del Pla d’Excel·lència acadèmica de 3r d’ESO han pogut gaudir d’una sessió pràctica de laboratori, durant la qual han aplicat els conceptes i processos apresos a l’aula, relacionats amb els diferents aparells i sistemes del cos humà.

L’adquisició de les competències de la dimensió salut permet als alumnes de justificar i argumentar l’aplicació de mesures preventives contra els agents, factors i conductes de risc, per tenir un major control sobre la seva salut i millorar-la. A partir del coneixement científic sobre el funcionament del cos humà com a sistema integrat i en interrelació constant amb els factors del medi, s’aconsegueix que els alumnes  reflexionin i s’interessin pels avenços biomèdics i les problemàtiques relacionades amb la salut, defensant, de forma raonada, les seves opinions des d’una perspectiva personal i social, per prendre decisions útils encaminades a adoptar hàbits de vida saludables i prevenir riscos sobre la salut individual i col·lectiva de les persones.