171117-animals-web2

Projecte dels animals a primària

17 novembre, 2017

Els alumnes de primer de primària classifiquen animals mitjançant diferents criteris que han pensat prèviament.

Els alumnes de primer de primària classifiquen animals mitjançant diferents criteris sobre els quals han reflexionat prèviament.  El projecte s’ha obert coneixent els seus coneixements previs, s’han cercat semblances i diferències entre animals i, partint d’aquí, s’ha començat a discriminar. El treball amb el grup cooperatiu ha estat indispensable i les aportacions a nivell de petit i de gran grup han enriquit companys i la resta de grups. A partir de la informació recollida, han fet la classificació d'animals segons: insectes, domèstics, salvatges, d'aigua, rèptils, etc.
A partir del model pensat amb els grups, els alumnes han determinat on s’havien d’encabir els diferents animals proposats a classe. El projecte dels animals que estan realitzant els alumnes de primer ofereix la possibilitat de treballar un mateix contingut de moltes i  diverses maneres.