Valentí als laboratoris de la UdG

Treball de Química BI a la UdG

4 març, 2020

En Valentí Hernansáez Benedito actualment és alumne del batxillerat científic internacional del col·legi. En Valentí ha analitzat, a través del seu treball de recerca de química, el contingut de cafeïna present en diferents begudes de cola.

Prèviament ha realitzat als laboratoris del col·legi la extracció d’aquesta molècula en les diferents begudes tot utilitzant dissolvents orgànics. Posteriorment, la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona ha facilitat que en Valentí pogués utilitzar el rotavapor o evaporador rotatiu, un dispositiu utilitzat en laboratoris de química per a una eficient eliminació dels solvents de les mostres mitjançant una evaporació.

Aquest instrumental, no disponible als laboratoris de l’escola, és molt específic i ha facilitat eliminar el dissolvent orgànic per tal d’obtenir la cafeïna estudiada en l’esmentat treball.