Projecte Respira
ESO

Projecte Respira a 3r d’ESO

2 març, 2020

El Projecte Respira neix de la necessitat de rebre una actualitzada i adequada educació en temes de salut humana. S’engloba a cavall de les àrees d’Educació Física i de les Ciències Naturals atès que aglutina coneixements i tècniques d’ambdós àmbits.

Durant dues sessions els alumnes de 3r d’ESO han tingut l’oportunitat de formar-se per tal d’adquirir els coneixements i les destreses necessàries per poder realitzar una atenció adequada de l’aturada cardíaca fins el moment de l’arribada dels equips d’emergències especialitzats

Una primera fase de la formació consisteix en saber quins són els coneixements previs dels alumnes. Per fer-ho, es connecten a una plataforma on realitzen un test inicial. Després, han de visionar diversos vídeos on es mostra com s’ha d’actuar i, al final, es torna a realitzar un altre test per determinar l’aprenentatge teòric.

La segona fase, inclou unes demostracions i classes teòriques. Aquestes sessions han estat impartides per Raúl Sánchez, Tècnic en Emergències Sanitàries a Girona. Els alumnes de 3r d’ESO han pogut han pogut realitzar les pràctiques oportunes per consolidar els coneixements apresos. 

Aquest taller, impartit per l’empresa “Proyecto Respira”, capacita a l’alumne a saber com ha d’actuar en cas d’emergència i aplicar, si fos necessària, una reanimació cardiorespiratòria. A més a més, es desenvolupen les destreses necessàries per tal de saber utilitzar un DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic). Aquest aparell analitza el ritme cardíac y emet una descàrrega elèctrica si ho considera necessari.