app-education
ESO

AppEducation

10 febrer, 2020

AppEducation és una assignatura transversal i innovadora que integra l’esperit emprenedor i motiva al alumnes a desenvolupar aplicacions amb la finalitat de millorar algun aspecte de la vida de les persones.

Els alumnes de 3r d'ESO que cursen la matèria AppEducation han tingut avui la primera vídeo-trobada amb l’expert en ideació Marc Felip de mSchools per tal d’ajudar-los en el disseny de la seva App. Marc Felip és el CEO de Dual Domotics i Director de Tecnologia de la Informació (CTO) de Dual Diversion i compta amb una àmplia experiència en programació i robòtica. Els alumnes li han presentat els seus projectes i han pogut preguntar totes les qüestions que tenien. mSchools, una iniciativa de mEducation, pretén impulsar les tecnologies mòbils a l’aula per tal de crear noves vies en el procés d’ensenyament-aprenentatge que millorin el rendiment i l’ocupabilitat de les persones. mEducation es sustenta gràcies a una estreta relació amb el Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA. Mobile World Capital Barcelona fomenta la transformació mòbil i digital de la societat amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i se centra en àrees com la la capacitació, la transformació i la innovació, per generar un impacte en l’economia, la indústria i l’educació.

Per aquest motiu, el mSchools ajuda els estudiants a desenvolupar noves i importants competències digitals i els prepara per al món actual tot basant-se en tres eixos transversals:

  1. Promoure l’aprenentatge amb la tecnologia mòbil

  2. Millorar les competències digital i l’esperit emprenedor

  3. Construir un entorn obert per a mEducation

Aquestes tres àrees són les que es tenen en compte en l'assignatura AppEducation, la qual és un preàmbul de "Be An Entrepreneur" de 4t d’ESO.