L’anglès a Bell-lloc Infantil

14 novembre, 2019

A Bell-lloc Infantil sabem la importància que té l'anglès dins l'àrea de comunicació i llenguatge dels nostres alumnes. Avui en dia és fonamental aprendre una llengua estrangera per poder adaptar-nos a la societat en què vivim, ja que, diàriament, ens ofereix reptes més ambiciosos. És per aquest motiu que els nostres alumnes, des dels més petits fins als més grans, volem que estiguin estimulats en llengua anglesa amb l'objectiu d'anar desenvolupant la capacitat de la parla en un altre idioma. Ells treballen, juguen, experimenten, manipulen i, en definitiva, conviuen amb la llengua anglesa durant 7 hores a la setmana.

Durant aquestes 7 hores, els nens i nenes treballen amb diferents professors i professores, fet que creiem important per treballar la consciència auditiva i la pronunciació. Dels professionals que hi ha dins el departament d’anglès de l’escola, dues d’elles són natives; La Miss Renée que prové dels Estats Units i la Miss Emma que prové d’Irlanda del Nord. El treball que duen a terme a l’escola és molt important pels nostres alumnes, ja que, per una banda reforcen la comunicació oral a través de l’Speaking Corner i el Roleplay, i per l’altra, reforcen el treball d’escolta a través de l’Storytelling. Sabem que el joc és una activitat natural i voluntària que proporciona satisfacció als nens i nenes, ja que potencia el desenvolupament de l’infant en tots els seus àmbits; afectiu, intel•lectual, creatiu i social. Alhora, és un mitjà que els ajuda a conèixer-se a ells mateixos i al món que els envolta.
A l’espai del Roleplay les nostres auxiliars de conversa duen a terme un joc simbòlic amb grups reduïts on es fomenten situacions comunicatives que afavoreixen l’adquisició i l’ús del llenguatge a través dels diferents ambients que hi ha; construcció, art i creativitat, animals, parts de la casa, aliments… Creiem que és fonamental treballar el joc simbòlic a l’aula del Roleplay on la llengua anglesa s’utilitza com a mitjà de comunicació en els diferents racons. El que es pretén a l’aula de Roleplay és que els alumnes, dins les situacions de joc, usin unes estructures gramaticals i un vocabulari concret en llengua anglesa.