Pissarres Digitals

20 desembre, 2017

A Infantil Bell-lloc continuem apostant per una educació activa i estem completant la gestió que vam engegar fa dos anys proveint de PDIs les quatre aules de 2n cicle que n’estaven pendents. 

Una de les característiques més interessants de l’ús de la PDI a l’aula és que permet interactuar directament sobre la superfície de la projecció: a través d’un bolígraf tàctil o amb les seves pròpies mans, els nens i nenes poden escriure, fer un determinat traç o manipular els objectes que apareixen en la pantalla. Es potencia la interacció de l’alumne i augmenta la seva estimulació, ja que ell és el principal protagonista del seu aprenentatge.

Per tant això permet que els alumnes interactuïn de forma directa amb la PDI i a la vegada es diverteixin mentre aprenen  que aquest aprenentatge es basa en el joc i en la intuïció.

Poden portar-se a terme activitats de lectoescriptura, de matemàtiques, de plàstica, de música,…existeixen multitud de recursos per a qualsevol àrea per treballar amb la PDI.

Amb la seva utilització podem potenciar en els alumnes un aprenentatge autònom, cooperatiu i lúdic, en el qual són els nens i nenes els que realitzen el seu propi aprenentatge, són ells els que interactuen i verifiquen els coneixements adquirits, sempre mitjançant una eina imprescindible com és el joc.

En les nostres aules de 2n cicle d’educació infantil, la PDI es concep com una eina més de l’aula que s’utilitza com la resta d’eines, com podria ser la pissarra de guixos, els diferents racons amb els seus objectes o qualsevol altre element que es pugui trobar dins una aula d’educació infantil. Tal i com diu Richard Gerver “Ninguna herramienta es la clave sinó el uso que hagas de ésta”.