Projecte per als alumnes amb altes capacitats

5 novembre, 2020

El Departament d’Orientació del col·legi engega un projecte educatiu, amb una durada aproximada de 8 sessions, dirigit  a alumnes d’altes capacitats que presenten ritmes d’aprenentatge diferents als dels seus companys per tal de donar-los l’oportunitat de treballar d’una forma diferent fora de l’aula ordinària, amb un grup  reduït  i tasques desafiants i creatives. Es treballa amb materials útils i reals que porten a desenvolupar el potencial de cada alumne, fomentant el pensament crític, tot deixant que ells marquin el seu propi itinerari. 

La finalitat d’aquest projecte és augmentar la seva motivació, millorar el seu autoconcepte i l’autoestima. Tanmateix, també es vol promoure les relacions socials entre iguals i potenciar les seves qualitats personals, oferint un acompanyament pedagògic adequat, per tal de desenvolupar el seu talent individual. Per al tancament del projecte ens agradaria difondre el material que hagin presentat per poder-lo donar a conèixer als altres companys i realitzar una sortida, en la mesura que la nova situació del COVID ens ho permeti. Aquest projecte està dirigit per alumnes de 5è de primària a 4t d’ESO.