ESO

Taller d’educació financera a 4t d’ESO

16 març, 2021

En l’actual marc econòmic-financer cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, i de manera especial als adolescents. El projecte EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya) té per objectiu oferir a les escoles de Catalunya la possibilitat d’impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO. Han impartit el taller treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres (professionals en exercici o jubilats), professionals vinculats a associacions del sector econòmic financer i treballadors de l’Agència Tributària de Catalunya i professors de secundària.

Bell-lloc aposta per aquesta formació per tal de donar resposta als reptes econòmics que els alumnes es trobaran al llarg de la vida. Aquest programa s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals tant rellevants com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquestes organitzacions fan èmfasi en la necessitat de dotar la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, que ajudin a evitar episodis de sobreendeutament i d’exclusió financera.

Extret i modificact de: https://www.efec.cat/