ote

Acredita el teu nivell d’anglès amb l’Oxford Test of English

17 gener, 2020

Bell-lloc és centre examinador de l’Oxford Test of English. L’Oxford Test d’anglès és un test de competència en anglès general adaptable a l’ordinador. Desenvolupat per Oxford University Press i certificat per la Universitat d’Oxford, és més flexible, rendible i més ràpid que les proves de coneixements tradicionals.

[html]

 

L’examen cobreix quatre competències: expressió oral, comprensió auditiva, expressió escrita i comprensió lectora. Els participants disposaran d’un temps límit per completar cadascuna d’aquestes tasques.

Els mòduls de comprensió lectora i auditiva són adaptables. La prova s’adapta a les respostes del candidat, de manera que cada prova és una experiència única i motivadora.

Això fa que la prova sigui més curta i precisa que les proves lineals tradicionals.

Els mòduls d’expressió oral i escrita ofereixen proves individualitzades que han estat revisades per avaluadors amb experiència.

La propera convocatòria de l’examen serà a Bell-lloc el proper 13 de febrer de 2020 a les 17.30.

El cost de la prova tant per l’examen complet com per cada mòdul és el següent:

  • Per a Alumnes, antics alumnes, pares/mares
    • EXAMEN SENCER: 94 euros
    • MÒDULS: 42 euros per Mòdul
  • Per a ALTRES COL·LECTIUS
    • EXAMEN SENCER: 105 euros
    • MÒDULS: 55 euros per Mòdul

Cal abonar l’import de l’examen mitjançat una transferència bancària al número de compte ES92 2100 0002 5802 0180 1860. En el concepte de la transferència podeu posar: OTE + nom i cognoms.

Per a més informació, contacteu el professor Albert Saló: albert.salo@bell-lloc.org

Si us voleu presentar a l’examen, empleneu aquest formulari abans del 28 de gener del 2020.
 

[/html]
[button type=”default” color_type=”0″ color=”btn-danger” text=”Formulari d’INSCRIPCIÓ A L’EXAMEN” link=”http://bit.ly/examenOTE” new_tab=”1″ different_values=”0″]
[/button]