La matemàtica del dia a dia

2 desembre, 2020

La consciència matemàtica, l’espai i el moviment de l’infant exigeixen una activitat mental. Els coneixements matemàtics no són captats per l’infant com una cosa “acabada”, sinó que han de ser elaborats a partir de situacions reals i concretes, de les quals primer l’infant prendrà consciència per ser capaç de descriure-les posteriorment.

Durant el passeig científic, a l’atelier i als racons, programem els objectius matemàtics a curt, mitjà i llarg termini perquè a través del joc, del moviment, de la descoberta, la creativitat, els infants vagin interioritzant aquesta consciència matemàtica de manera transversal.

El joc convida l’infant a observar, manipular, experimentar i representar.

Hem comprovat en múltiples i diverses experiències, la funcionalitat del joc en la comprensió de l’espai, del temps i la causalitat d’aprenentatges que estan en la base dels coneixements matemàtic i del saber científic.

Treballem:

El concepte de número, vinculant al de conjunt

La conservació de la quantitat

La inclusió de la part en el tot

La correspondència

L’Atelier, racons, espais de lleure, joc simbòlic, passeig científic…”Tots els camins porten a l’adquisició de la consciència matemàtica.

Com podeu treballar la consciència matemàtica a casa a casa? Doncs de la mateixa manera que ho fem a l’escola; afavorint els jocs que integrin conceptes matemàtics com l’espai, el temps, la quantitat, la mesura. Ensenyant-los a mirar, a comparar diferents situacions de la vida ordinària.

Aprofitar la bellesa de la natura i els passeigs per l’aire lliure i per la ciutat per comptar, descobrir formes geomètriques…En definitiva, “ensenyar a mirar” i revolucionar la mirada per ajudar-los a construir el coneixement.