Consell Curs PRI3

Els Consells de Curs de Cicle Superior es posen en marxa

25 setembre, 2017

Des dels inicis de l’escola, els alumnes de Bell-lloc han escollit any rere any el Consell de Curs, un grup d’alumnes de la classe que els representa i que ajuden el PEC en la seva tasca.

Ja hem arrencat el nou curs, i una de les primeres coses que es demana a l'alumnat és que escullin a aquells companys que formaran part del Consell de Curs. Es tracta d'un grup de cinc alumnes que duen a terme algunes funcions de suport, ajuda i representació de la classe. D’una banda, se’ls demana que siguin exemplars, tant en el seu comportament i actitud com en el tracte amb els altres, procurant animant-los a ser referents per als seus companys. D’altra banda, els demanem que tinguin algunes responsabilitats, com ara vetllar pel bon ambient a l'aula, el bon comportament al menjador i als patis, etc. Quinzenalment es reuneixen amb el PEC, seguint un ordre del dia establert, per parlar dels diferents aspectes que poden preocupar sobre el desenvolupament del grup a l’escola. D’aquestes reunions se’n treuen mesures específiques i concretes que s’encaminen a ajudar o donar suport a companys i professors.