Entrevista personal amb la tutora

4 novembre, 2021

L’entrevista personal amb la tutora del vostre fill o filla és un mitjà especialment necessari per orientar a persones. Durant la tutoria es parla de totes les dimensions de la persona: física, transcendent, social, emocional i per descomptat, intel·lectual.

Lligat amb la dimensió intel·lectual en els primers anys de vida, ens podem fixar en el desenvolupament sensorial i motor que es manifesta especialment en el desenvolupament de la parla.

La gran adquisició és l’aprenentatge de la lectoescriptura. El coneixement i ús de símbols en la lectura i la interpretació dels seus missatges són l’objectiu fonamental d’aquest nou aprenentatge que interessa molt a l’infant si aquest ha estat ben motivat. El llenguatge ja està complet en l’estructura i forma, s’expressa amb frases correctes i acabades, inclús oracions subordinades.

Una vegada que l’infant és capaç de representar mentalment imatges de la realitat, està capacitat per desenvolupar de manera paral·lela la imaginació creativa, manipulant i combinant representacions d’imatges ja posseïdes i assimilades.

El pensament de l’infant és egocèntric i no té el poder del raonament que li permetria distingir entre la seva consciència i forma de pensar com alguna cosa subjectiva independent del món objectiu i confon la casualitat física amb la motivació psicològica. Per això té encara la inconsciència intel·lectual i dona vida a totes les coses inanimades. Aquest fet es contradiu amb “l’enganyosa” maduresa que aparenta i el seu discurs verbal raonador i amb el domini de la gramàtica i el llenguatge.

Parlar del desenvolupament del llenguatge verbal a les primeres edats, hauria de ser un dels punts per tractar en cada entrevista personal durant l’etapa del segon cicle d’educació infantil.

Altres temes com els idiomes, l’ordre, l’obediència, la sinceritat, la justícia, la col·laboració i el joc també formen part d’aquest període sensible.

Un bon consell per enfocar-nos i aprofitar bé les tutories personals tutora-família seria evidenciar els punts forts més comuns com la imaginació, els jocs grupals, el treball, l’acceptació a l’ajuda que necessita, la conversa raonada, la família, començar a tenir noves amistats. Una vegada hem parlat dels punts més forts, podem centrar-nos en els dèbils, els més comuns: incontinència urinària, comportament irregular en jocs i activitats, compartir les responsabilitats, no tenir massa concentració, no acceptar les bromes, fàcils canvis d’humor, petites mentides…

Us animem a demanar hora per l’entrevista personal amb la tutora i enfocar els objectius i nous reptes del nou curs.