ESO

Pla d’Igualtat a la secundària

25 març, 2021

Per assolir la igualtat és vital la participació activa de tots els agents socials, entre els quals cal destacar de manera especial el sistema educatiu. L’escola és un context idoni context perquè tot l’alumnat interioritzi que la igualtat ha de ser un compromís irrenunciable. Amb el seu potencial transformador, l’escola té la capacitat de transmetre que, homes i dones, amb les seves diverses maneres de ser, pensar i fer, són idèntics en dignitat i drets.

El Pla d’Igualtat de Bell-lloc, que forma part del Projecte Educatiu de Centre, ofereix eines i mesures per orientar l’acció educativa del col·legi cap a la igualtat.  Defineix els valors i principis fonamentals, els objectius educatius per etapes i els àmbits d’actuació dins del centre.