Fortalesa B!Caràcter: Autoestima

Orientacions per als pares de 3r i 4t de Primària - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: RECONEC ELS SENTIMENTS DELS ALTRES SENSE FER-NE BURLA

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera puc acceptar els meus sentiments i els dels altres? Procuro expressar-ho amb paraules?
  2. L’amor és comprensiu, però per comprendre cal escoltar… Com escolto els altres? Quines coses m’impedeixen entendre a fons el que m’està dient l’altra persona? Pot ser que enlloc d’escoltar estigui barrinant què contestaré, com l’aconsellaré, què li preguntaré? 
  3. En quines coses em fixo per ser capaç de percebre l’estat d’ànim dels altres; mirant-los a la cara, amb els seus gestos o amb les seves expressions? Com expresso aquest sentiment per tal que aquella persona se senti compresa?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Pot convenir tenir una frase ràpida de recordatori per viure petits detalls d’educació, dir gràcies, si us plau, etc. Per exemple: «La paraula màgica!» o «Què és diu?».
  2. Abans de reprendre’l per alguna cosa que ha fet malament, expressar abans els nostres sentiment: “No m’agrada gens aquesta situació”, “Estic molt disgustat”…
  3. En un moment de crisi, quan el nostre fill està enrabiat o bloquejat emocionalment, no és bo buscar raonaments o donar explicacions educatives. Quan una persona s’està ofegant no és el millor moment per ensenyar-lo a nedar. Convé calmar la situació i buscar, després, el moment propici per parlar-ne.
VÍDEOS SOBRE L'AUTOESTIMA
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal