Fortalesa B!Caràcter: Perseverança

Orientacions per als pares de 3r i 4t de Primària - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: NO DEIXO LES COSES PER DEMÀ

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Com ens ho fem per ajudar els nostres fills a superar la mandra?
  2. Com exigim el compliment de l’horari familiar? Som exemplars en el seu compliment?
  3. Deixem les coses per demà o ens exigim fer-les quan toca?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Planificar l’horari del cap de setmana o d’una sortida familiar. Fer veure que organitzant el temps, es pot aprofitar més.
  2. El treballar cada dia té conseqüències positives. Ens fa forts de caràcter i constants l’esforç per aconseguir allò que volem. Facilitar que el nostre fill pugui tenir un temps programat diari per fer les tasques escolars.
  3. Revisar junts l’agenda i ajudar-lo a planificar les tasques.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme