Fortalesa B!Caràcter: Civisme

Orientacions per als pares de 3r i 4t de Primària - Competència del mes de juny

OBJECTIU: DEMOSTRO EL RESPECTE A LES PERSONES PARLANT BÉ DE TOTS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Com procurem ser delicats amb el nostre vocabulari i evitem que se’ns escapin paraulotes o expressions ordinàries? Quines raons tenim per evitar aquestes expressions? 
  2. Per què em culpabilitzo per les errades del meu fill? M’adono que amb aquesta visió impedeixo que adquireixi responsabilitat?
  3. De quina manera felicito els meus fills quan s’expressen com cal?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Explicar als fills quan podem tenir una conversa informal amb alguna expressió col·loquial i quan la conversa és formal. Per exemple: «Entre amics us podeu dir així però amb els avis no».
  2. Durant aquests dies veuran els resultats de final de curs. Ajudar-los a acceptar els errors comesos al llarg de l’any. Ara és quan rep el resultat i quan toca fer valoracions.
  3. Acceptar que cometem errades ens ajuda a madurar. És bo, per tant, comentar els errors parlant sense que acabi en una discussió. 
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme