Orientació per als pares
1r i 2n d'ESO

Dins del programa B!Caràcter us oferim a les famílies eines i suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir a casa la competència del mes, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, enllaços a articles interessants i arxius multimèdia.


COMPETÈNCIA DE MARÇ: OBERTURA ALS ALTRES

OBJECTIU: DIALOGO SOBRE EXPERIÈNCIES PERSONALS AMB NATURALITAT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

 1. Parlem amb els nostres amics amb naturalitat, sinceritat i senzillesa? Donem exemple en això als nostres fills quan ens veuen parlant amb els nostres amics?
 2. Escoltem amb atenció els nostres fills quan ens expliquen alguna cosa encara que sembli de poca importància?
 3. Sabem on, amb qui estan i què fan els nostres fills quan no són a casa?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

 1. Els àpats diaris en família són una bona oportunitat perquè cadascú pugui compartir amb la família el que ha fet o viscut darrerament. Seure tots amb calma a la taula a una hora establerta hi ajuda. Els pares vetllen perquè tothom pugui parlar de les seves coses sense presses ni interrupcions molestes. Ensenyar els fills, també amb l’exemple, a escoltar amb atenció i interès els seus germans i pares.
 2. En les converses i comentaris a casa posar atenció a les emocions i sentiments dels altres amb l’objectiu de desenvolupar la sensibilitat i l’empatia dels nostres fills. Identificar i posar nom a les emocions dels altres els ajuda a respectar-les i evitar ferir els sentiments.
 3. Afavorir la interacció amb persones grans amb qui pot conversar i fer una estona de companyia: avis, tiets, veïns, etc.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA DE FEBRER: PRUDÈNCIA

OBJECTIU: DEMANO CONSELL I HO REBO AMB AGRAÏMENT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Dedico temps de qualitat al meu fill, estant disponible per poder parlar i que em pugui preguntar – si ho vol – algun dubte o em pugui demanar consell?
 2. De quina manera, en les converses amb els nostres fills, expressem amb la nostra actitud corporal i amb les preguntes que els hi fem, que som pacients i ens interessem pels assumptes que els afecten?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Abans d’aconsellar el nostre fill convé preguntar-li si vol saber la nostra opinió.
 2. Enlloc d’oferir solucions als problemes que ens pugui plantejar, preguntem-li què en pensa i com ho resoldria.
 3. Procurar “entrar” en el món dels nostres fills i veure cada situació a través dels seus propis ulls. Evitar exemples personals (“quan jo era jove …”).
 4. Si volem aconsellar els nostres fill, no podem començar dient “Sé el que sents i el que et passa, per això voldria aconsellar-te…”. Als adolescents, en general, els costa definir amb claredat el que senten o el que els passa i, per tant, es tanquen davant qui diu saber el que ni ells mateixos saben. És més aconsellable descriure allò que percebem i mirar de posar paraules a les seves emocions: “sembla que estàs un xic preocupat”, “veig que aquest tema t’angoixa”…
RECOMANACIÓ DEL MES
prudencia stand by me

COMPETÈNCIA DE GENER: VALENTIA

OBJECTIU: PARTICIPO ACTIVAMENT A CLASSE I RESOLC ELS MEUS DUBTES AMB EL PROFESSOR

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Responem de bona gana les preguntes dels nostres fills i els ajudem a resoldre els seus dubtes?
 2. Animem els nostres fills que preguntin davant de qualsevol dubte a casa o a classe?
 3. Suggerim als fills que participin activament a les classes i activitats extraescolars?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Ajudem els fills a superar la timidesa. Creem un ambient de confiança que els faciliti fer preguntes i els hi donem suport especialment en situacions d’inseguretat o dubte.
 2. Cooperem amb els fills en la preparació dels exàmens orals sent els pares els primers que escolten les respostes preparades. És important evitar una crítica excessiva, però s’ha de proporcionar assessorament perquè parlin alt, pausat i clar de manera que es comprenguin bé les seves respostes.
 3. Permetem els fills que siguin ells els que es presentin a les relacions socials, quan hi ha visites, quan es va al metge, al dentista, etc.
 4. Demanem-los que esbrinin personalment i ens exposin totes les dades per organitzar les seves activitats extraescolars (llengua estrangera, club juvenil o escoltes, excursions, etc.)
RECOMANACIÓ DEL MES
valentia cobards

COMPETÈNCIA DE DESEMBRE: JUSTÍCIA

OBJECTIU: PARTICIPO ACTIVAMENT EN LA PREPARACIÓ I REALITZACIÓ DE CAMPANYES D'AJUDA ALS NECESSITATS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Com animem els nostres fills a pensar individualment sobre com ajudar els altres?
 2. Els convidem a conèixer i desenvolupar una visió del món basada en la justícia, l’amor, el respecte i l’ajuda als altres?
 3. Mostrem interès quan els nostres fills volen compartir les seves inquietuds davant d’alguna situació injusta?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Animar els fills a ajudar la gent gran o els malalts de la família, veïns o coneguts.
 2. Veure junts algun reportatge sobre la situació de persones solitàries o malaltes. Conversar amb els fills sobre aquests problemes -cercar conjuntament solucions i pensar com posar-les en pràctica personalment, encara que sigui a petita escala.
 3. Mostrar que les coses grans es construeixen a partir de coses petites. Per això, si volem canviar el món, primer hem de canviar nosaltres: ser responsable dels encàrrecs a casa, respectar l’horari, compartir les seves coses amb els altres…
 4. És bo que els fills vegin el compromís per part dels pares en accions comunitàries com ara recollida d’aliments, donatius per a la campanya solidària de l’escola, etc.
RECOMANACIÓ DEL MES
justicia blins side

COMPETÈNCIA DE NOVEMBRE: COMUNICACIÓ

OBJECTIU: REDACTO I ESCRIC AMB CORRECCIÓ

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Com és la meva redacció a través dels missatges de mòbil, correus electrònics, etc.?
 2. En la nostra correspondència (cartes, correus electrònics) hi ha emocions negatives, crispació o exageracions innecessàries?
 3. Sabem quins són els problemes d’ortografia dels nostres fills? Com ens plantegem ajudar-los?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Oferir-nos a corregir les redaccions preparades pels nostres fills. Donar-los suggeriments que els ajudin a definir el seu propi estil sense deixar de banda les regles d’una correcta escriptura.
 2. Compartir amb la resta de la família un article periodístic, la lletra d’una cançó o una lectura que destaca per la seva qualitat literària.
 3. Redactar conjuntament amb el nostre fill una carta al diari o una reclamació oficial.
RECOMANACIÓ DEL MES
comunicacio el cor

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: FORTALESA

OBJECTIU: DEMOSTRO FORÇA DE VOLUNTAT PER SUPERAR LES DIFICULTATS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. De quina manera els meus fills poden percebre que no em deixo portar per la comoditat i la mandra en les postures, a l’hora de llevar-me, en la manera de treballar o descansar?
 2. Evito queixar-me davant les incomoditats?
 3. Davant les queixes dels meus fills, procuro fer-los veure el costat positiu de les coses i la conveniència d’acceptar el que no els agrada?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. És fonamental que els pares influeixin positivament en els seus fills donant-los bon exemple. Per això han de complir les seves obligacions professionals i tasques de casa de forma sòlida, sistemàtica i completa. D’aquesta manera serà més fàcil exigir que els fills compleixin bé les seves obligacions escolars i domèstiques.
 2. Crear per als fills unes condicions adequades perquè compleixin amb les seves tasques domèstiques i escolars. Això vol dir d’una banda que hem d’intentar que a casa hi hagi un ambient familiar i acollidor i de l’altre que han de tenir un lloc adequat i hores fixes per a l’estudi (per exemple durant la setmana de 17:30 a 19:00 h. i els caps de setmana de 11:00 a 13:00 h.).
 3. Donar suport de forma activa als nostres fills en les seves decisions per participar en actes benèfics: recollides de roba, joguines, etc. Si cal, donar-los suggeriments sobre com poden realitzar aquest tipus d’accions.
RECOMANACIÓ DEL MES
fortalesa un monstre em ve a veure

COMPETÈNCIA DE SETEMBRE: AFANY D'APRENDRE

OBJECTIU: REALITZO UNA AUTOCRÍTICA CONSTRUCTIVA

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Quins aspectes de la meva vida familiar, de l’educació dels meus fills, a la feina, el temps lliure, etc. podria fer millor? Com ho puc fer per millorar-los?
 2. Busco amb humilitat les causes dels meus fracassos?
 3. Saber acceptar la nostra pròpia responsabilitat davant dels fracassos i ineficiències.

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Ajuda el teu fill a avaluar cada situació de manera objectiva distingint els fets de les interpretacions subjectives.
 2. Davant un fracàs o un comportament inadequat, convidar-lo a fer una autocrítica del propi comportament a fi d’evitar conseqüències negatives i ajudar-lo a canviar per millorar.
 3. Les coses no canvien si fem el mateix que abans. Si volem canviar els resultats, cal canviar la manera d’assolir-los. Val la pena, a inici de curs, veure en quins aspectes pot millorar respecte el curs anterior.
 4. Preguntar sobre els motius de les seves accions. Ajudar-lo a qüestionar-se les seves pròpies maneres de fer i a descobrir el perquè de les seves accions.
RECOMANACIÓ DEL MES
aprendre charlie fabrica xocolata

COMPETÈNCIA DE JUNY: CIUTADANIA

OBJECTIU: CONEC I RESPECTO ELS DRETS HUMANS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. De quina manera puc augmentar la sensibilitat dels meus fills envers el respecte als drets humans?
 2. Com convé tractar amb ells les dramàtiques conseqüències que tenen els conflictes bèl·lics per als ciutadans de carrer als països a on hi ha guerra?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Ensenyem els fills a valorar les situacions segons els fets i no segons una visió ideològica determinada.
 2. Parlem sobre el respecte i el suport que hem de donar a les institucions públiques o socials que defensen els drets humans i tracten de garantir aquests drets per a tots els ciutadans del món.
 3. Evitem comentaris despectius sobre persones públiques: ensenyem amb el nostre exemple que tota autoritat mereix un respecte, encara que no hi estiguem d’acord amb les seves decisions.
 4. Ensenyar com pot rectificar quan s’ha equivocat. Per exemple, si ha embrutat alguna cosa: “Ara això necessita una mica de sabó i una bona raspallada”.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA DE MAIG: LIDERATGE

OBJECTIU: INFLUIR POSITIVAMENT EN ELS AMICS, CONEGUTS I EN L'AMBIENT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. En una situació en què no estem d’acord amb els nostres fills, sabem resoldre el conflicte de manera pacífica, exposant i reconeixent els sentiments i les necessitats d’ambdues parts per poder arribar a un acord?
 2. Sabem parlar amb els nostres fills sobre l’alcohol i les drogues, la pornografia, etc. transmetent arguments sòlids que els ajudin a tenir una opinió pròpia respecte aquests temes? Procurem formar-nos com a pares per disposar de consells adequats relacionats amb l’educació dels joves?
 3. Sabem anar contracorrent en modes, compres, estils de vida, plans familiars, usos de les noves tecnologies… o ens deixem arrossegar per la publicitat o l’opinió dels altres?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Paga la pena, de tant en tant, per exemple, quan veiem junts les notícies, compartir amb els nostres fills una opinió o un comentari breu sobre temes d’actualitat. Gràcies a això, els nostres fills aprenen a interpretar, reflexionar i avaluar la informació que reben dels mitjans de comunicació.
 2. Respectar les opinions i preferències dels nostres fills: gustos musicals, personatges favorits del cinema i els esports, etc.
 3. Parlar amb els nostres fills dels problemes que, segons ells, hi ha a la classe o al grup i quina influència hi tenen. Parlar de la influència positiva que els nostres fills pensen que ells o altres companys poden aportar-hi.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA D'ABRIL: RESPONSABILITAT

OBJECTIU: RESPONC DELS MEUS ENCÀRRECS I ME'N PREOCUPO

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Encarreguem tasques domèstiques als nostres fills?
 2. Donem exemple als nostres fills complint puntualment les nostres tasques a casa?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Davant d’una actuació que considerem inapropiada per part del nostre fill, més que castigar-lo, cal procurar que experimenti les conseqüències de les seves pròpies decisions a fi que descobreixi la raó de ser de les seves obligacions.
 2. Apreciar l’esforç i l’enginy dels nostres fills en l’execució de les seves tasques.
 3. Estimular la seva autonomia donant-li opcions per triar.
 4. Animar-lo a cercar fonts externes per solucionar algun problema. Per exemple, quan ens pregunta algun dubte de deures, donar-li idees de quina manera podria resoldre aquell dubte per si mateix.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA DE MARÇ: SINCERITAT

OBJECTIU: PROCURO CONÈIXER-ME

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Durant les converses amb els nostres fills sobre ells mateixos, procurem parlar tant dels seus punts forts com dels febles?
 2. Tenim l’hàbit de presentar-nos tal com som exposant els nostres èxits i fracassos?
 3. Acceptem amb calma la crítica constructiva dels altres prenent-la com informació útil sobre allò que hem de millorar?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Posar-lo en situacions on es pugui veure a si mateix d’una altra manera. Per exemple, si es considera maldestre, demanar-li ajuda per arreglar una cosa, si és molt despistat, encarregar-li la compra…
 2. Procurar que els nostres fills tinguin il·lusió per parlar de manera confiada amb el seu tutor personal. Transmetre als nostres fills que parlar dels nostres objectius i les nostres preocupacions ens ajuda a conèixer-nos millor.
 3. Procurem dir-nos les coses amb sinceritat però també amb delicadesa, i en general a soles, per evitar que se senti humiliat.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA DE FEBRER: TREBALL COOPERATIU

OBJECTIU: CONTRIBUEIXO ACTIVAMENT EN LA PLANIFICACIÓ DELS PROJECTES EN EQUIP

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Quan realitzem tasques casolanes i els nostres fills són amb nosaltres, els animem a cooperar-hi?
 2. Valorem positivament els resultats del treball de tot l’equip o prioritzem els resultats individuals?
 3. Hem assolit que els nostres fills prenguin la iniciativa d’ajudar-nos en les tasques domèstiques?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Aprofitar les petites disputes i els “conflictes d’interessos” a casa per ensenyar-los a gestionar els conflictes. Ajudar-los a reconèixer els sentiments i necessitats dels altres.
 2. Repartir les tasques relacionades amb els plans familiars, de manera que els nostres fills participin en la preparació.
 3. La família és la primera escola, insubstituïble, per ensenyar a cooperar amb els altres, i també a dirigir i a ser responsable a la correcta execució de les feines encomanades: paga la pena aprofitar les festes familiars, viatges o petites reformes per encarregar als fills tasques concretes, adequades a la seva edat, confiant en la seva capacitat de realitzar-les.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA DE GENER: OPTIMISME

OBJECTIU: BUSCO EL COSTAT POSITIU DE LES COSES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Hi ha un ambient optimista a la meva família? Fem broma habitualment?
 2. A les converses, procurem mostrar-nos positius o ens deixem abatre pel desànim amb freqüència?
 3. És bo que el noi vegi que les contrarietats es poden acceptar amb alegria. En som conscients?, procurem posar-ho en pràctica per donar exemple?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Procurem ser la memòria viva dels seus moments més inspirats, recordant aquelles ocasions on el nostre fill va fer alguna cosa molt bé.
 2. Convé acompanyar els nostres fills en els seus problemes i dificultats. Per aconseguir que aquest acompanyament sigui efectiu, cal que els escoltem empàticament. Pot ajudar-nos seguir aquests passos:
  1. Escoltar el seu problema i intentar repetir el que ens ha dit amb unes altres paraules (p.e. “Així que el teu amic Marc t’ha deixat de parlar”).
  2. Intentar descriure els seus sentiments causats per aquell problema (p.e. “Deu causar molta tristesa que un dels teus millors amics ja no et parli”)
  3. Descobrir les necessitats que expressen aquells sentiments (p.e. “Tu voldries que la teva relació amb en Marc fos com abans, oi?”)
  4. Ajudar-lo a veure de quina manera es poden satisfer aquestes necessitats. (p.e. “Què podries fer per intentar refer la teva amistat?”).
 3. Fomentar l’esperança. En demanar als nostres fills que compleixin les seves obligacions, els expliquem els bons resultats que el seu esforç tindrà en el seu futur, el dels altres, a la família i a la societat.
 4. Els donem exemple en la resolució de problemes: d’una manera alegre tractem de superar les dificultats i reaccionem amb calma davant les sorpreses desagradables.
RECOMANACIÓ DEL MES
VÍDEOS SOBRE OPTIMISME

COMPETÈNCIA DE DESEMBRE: GENEROSITAT

OBJECTIU: DEDICO TEMPS ALS ALTRES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Permetem generosament que els altres usin les nostres coses (quan realment els cal)?
 2. Donem exemple dedicant temps a escoltar amb atenció els altres?
 3. Dediquem el temps necessari a cada un dels nostres fills? Tenim converses personals cada setmana amb ells individualment?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Indicar al vostre fill de quina manera pot ser útil: “Seria de gran ajuda que fessis això o allò…”.
 2. Aprofitar les situacions quotidianes (per exemple, petits arranjaments domèstics, feines de neteja o compres) per implicar amb naturalitat els fills en la realització de tasques amb un cert grau de dificultat que requereixin ser responsable i dedicar temps al bé de tota la família.
 3. Acceptar la participació dels fills en iniciatives solidàries juntament amb altres companys (voluntariat, campanyes de solidaritat o durant les vacances de Nadal, etc.)
 4. Animar-los a ajudar els altres durant els caps de setmana, les tardes, les vacances, etc. Fer suggeriments, com ara ajudar familiars o veïns necessitats, participar en alguna obra de caritat, inscriure’s en un camp de treball, etc.
RECOMANACIÓ DEL MES

COMPETÈNCIA DE NOVEMBRE: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

OBJECTIU: RECONEC LES EMOCIONS I CANVIS D'ÀNIM EN MI I EN ELS ALTRES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Ensenyem als nostres fills a ser responsables amb les seves tasques i encàrrecs malgrat l’estat anímic?
 2. En les relacions familiars, procurem donar-los bon exemple de tranquil·litat, paciència i calma fins i tot en els moments d’estrès?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Ajudar-lo a posar noms als seus sentiments. Quan expliqui alguna cosa, intenta identificar el sentiment que expressa i digues-lo, per exemple: “veig que estàs molt estressat amb aquest tema”,  “… I això et preocupa molt, oi?”, “es nota que t’il·lusiona aquest projecte”
 2. Evitar confrontacions o comentaris negatius o tensos cap a la meva parella en presència dels meus fills seria oferir-los molt mal exemple.
RECOMANACIÓ DEL MES
VÍDEOS SOBRE L'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: AMABILITAT

OBJECTIU: PROCURO AMPLIAR EL NOMBRE D'AMICS I TRACTAR TOTHOM

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Som respectuosos, amables i generosos amb els altres? Procurem relacionar-nos amb tothom: companys de treball, veïns, etc.?
 2. La manera com tenim cura de les nostres amistats, és un bon exemple per als nostres fills? Parlem sempre bé dels altres?
 3. Els nostres plans estan oberts a altra gent? Fem plans conjunts amb els amics aportant noves idees i acceptant les seves?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

 1. Quan cometi alguna falta, enlloc de renyar-lo, intenta manifestar les teves expectatives: Quan facis servir les eines espero que les deixis després al seu lloc i en bones condicions.
 2. Tenir cura de les nostres amistats i estar obert a noves que puguin sorgir.
 3. Conèixer les relacions dels nostres fills amb els seus amics, permetent les sortides, les trobades o l’oci. Especialment les que ajuden a ampliar el nombre d’amics.
 4. Animar els nostres fills a ampliar el nombre de coneguts i amics interessant-se per cada persona del seu entorn, convidant nous companys a casa, etc.
RECOMANACIÓ DEL MES
VÍDEOS SOBRE L'AMABILITAT