Fortalesa B!Caràcter: Ordre

Orientacions per als pares de 3r i 4t de Primària - Competència del mes de setembre

OBJECTIU: ORGANITZO LES MEVES COSES I ELS MEUS DEURES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. M’adono de la importància que té per mi i pels altres que hi hagi per cada cosa un lloc determinat? 
  2. Sóc un maniàtic de l’ordre o procuro ser flexible i tolerant amb el desordre dels altres? Comprenc que a vegades pot haver un motiu que justifica deixar alguna cosa fora de lloc?
  3. Sabem fer un croquis de les coses que van a cada lloc? Els fills saben on es guarden les coses i procurem que col·laborin a deixar-les on toca?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Pot ser útil indicar on va cada cosa a l’armari per tal que els fills sàpiguen on és guarden. Per exemple, un rètol per indicar el calaix de mitjons, el prestatge de jerseis…
  2. A fi d’estalviar-se disgustos i diners, paga la pena marcar tot el material de l’escola, amb nom i cognom. Als fills els dona seguretat tenir les coses marcades.
  3. Si deixa alguna cosa fora de lloc, enlloc de queixar-nos o renyar-lo, descriure la situació i explicar perquè convé ser endreçat. Per exemple: “Vaja, la tovallola molla sobre el llit. No crec que et faci gaire gràcia dormir en un llit moll aquesta nit…”.
  4. L’ordre mental és un hàbit i com a tal s’ha de repetir moltes vegades per tal que s’adquireixi. Ens podem proposar ensenyar al nostre fill a distribuir el temps i l’espai: “Quan faràs això?”, “On ho has de fer?”. 
  5. L’establiment d’un ritme diari a la llar i el costum de realitzar diàriament determinades tasques fa els nens més ordenats, regulars, sistemàtics i responsables (hores fixes per a fer les tasques, primer la feina després la diversió, etc.).
  6. Tanmateix, procurem tenir previst el pla del cap de setmana amb certa antelació.

 

RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal

Interior

Estudi

Creativitat

Optimisme

Empenta

Ordre

Responsabilitat

Prudència

Exterior

Fortalesa

Autestima

Integritat

Afany d'aprendre

Gratitud

Obertura als altres

Dimensió interpersonal

Comunicació

Amistat

Perseverança

Cooperació

Sinceritat

Generositat