Fortalesa B!Caràcter: Creativitat

Orientacions per als pares de 3r i 4t de Primària - Competència del mes de maig

OBJECTIU: DIC LES MEVES IDEES A LA MEVA COLLA, PER SI VOLEN FER-LES SERVIR

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Podeu valorar si el lleure dels nostres fills és creatiu o és encara molt dependent de continguts i dispositius audiovisuals. Com podem utilitzar aquests dispositius per estimular la seva creativitat?
  2. La creativitat és una fortalesa que es pot aprendre i millorar. Per fer-ho cal donar oportunitats per exercir-la i proporcionar el suport adequat. Com animem els nostres fills a fer coses noves, investigar nous camins, noves maneres de fer el mateix?
  3. Com reaccionem quan els nostres fills proposen alguns canvis a casa: els rebutgem de forma automàtica, o bé analitzem seriosament les seves propostes i parlem d’elles?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d’aquest mes.

  1. Lloar alguna tasca que hagi fet el vostre fill descrivint algun aspecte en el que ha sigut especialment creatiu: “Veig que has posat això aquí: realment és molt més pràctic i bonic així”.
  2. Jugar amb ells. Els jocs són claus per alliberar les idees i estimular la creativitat. Jugar amb preguntes, idees, paraules o objectes és una manera excel·lent perquè els nens es relaxin i obrin la seva ment.
  3. Ensenyar als nostres fills la nostra pròpia manera de fer una determinada cosa no perquè ens imiti sinó perquè vegi que hi ha moltes maneres de fer allò i pugui trobar ell la seva pròpia manera de fer-ho. 
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme