Dins del programa B!Caràcter us oferim a les famílies eines i suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir a casa la competència del mes, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, enllaços a articles interessants i arxius multimèdia.

 

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: FORTALESA

OBJECTIU: TINC PACIÈNCIA PER SUPERAR LES DIFICULTATS I NO SÓC ESCLAU DELS MEUS CAPRICIS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Com reaccionem davant dels capricis dels nostres fills? I davant dels nostres?
 2. L'horari familiar influeix en gran mesura en els fills: Anem a dormir i ens llevem a una hora adequada? També els caps de setmana?
 3. Animar als nostres fills a assumir els reptes i superar dificultats: com els donem suport amb les tasques difícils?
 4. Quins exemples concrets dono als meus fills en la superació de dificultats i capricis?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Exigir (amb afecte però sense cedir) als nostres fills que compleixin les tasques o encàrrecs domèstics, que acabin les coses que comencen, etc. Fer-los veure que fer-se el ronso i queixar-se durant el treball o l'estudi no ajuda a ningú.
 2. Animar als nostres fills a que cada dia facin les tasques del col·legi a una hora concreta, independentment de les ganes i de l'ànim que tinguin.
 3. Optar a casa per un estil de vida saludable: horaris per a la setmana i caps de setmana, reunions de família sense "pantalles", reduir el consum de dolços i refrescos ensucrats, menjar més fruita i verdura, fer esport, etc.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE SETEMBRE: AFANY D'APRENDRE

OBJECTIU: COMPLEIXO ELS MEUS PLANS PERSONALS DE MILLORA

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Tenim aspiracions de "canviar el món" a través de la bona educació dels nostres fills?
 2. Quan iniciem alguna activitat o ens proposem algun objectiu, donem exemple sent perseverants?
 3. Mirem de donar exemple de moderació, autocontrol i creem a casa i a fora un ambient que afavoreixi la reflexió sobre què fem i per què ho fem? Expliquem als fills les nostres decisions argumentant-les?
 4. Parlem amb els nostres fills de les activitats extraescolars que podrien realitzar i influir positivament en el seu pla de millora personal?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Val la pena conèixer i encoratjar sistemàticament els progressos dels fills en l'estudi i en altres temes que siguin part del seu pla de millora personal.
 2. Fent esport de manera sistemàtica, treballem el desenvolupament de l'autodisciplina, la constància, la fortalesa, la responsabilitat... Qualitats que tenen un enorme impacte en el seu aprenentatge.
 3. En l’organització del seu temps, a més de l'estudi i els deures, el fill hi hauria de trobar temps per a la lectura, el desenvolupament de les seves aficions o l’adquisició de noves habilitats on, a més de descansar i divertir-se, també pot aprendre.
 4. Cal parlar amb els fills sobre les classes, els cursos o activitats extraescolars en què els agradaria participar. Utilitzar missatges adequats: no manar cridant sinó demanant si us plau, oferint diverses possibilitats perquè puguin escollir. Mantenir la calma i expressar de manera clara i oberta les expectatives sabent escoltar les necessitats i raons del vostre fill.
 5. Distribuir encàrrecs per a cada membre de la família i posar-los en algun lloc visible. Remarcar que es tracta del compliment mutu dels compromisos.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE JUNY: CIUTADANIA

OBJECTIU: PARLO AMB CORTESIA I VESTEIXO D'ACORD A LES CIRCUMSTÀNCIES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Com procurem que a la nostra llar no es facin servir paraules malsonants ni expressions grolleres? Quines raons tinc per evitar aquestes expressions?
 2. Diem sempre "si us plau", "gràcies", "de res", "Puc...", "Em sap greu", etc.?
 3. En quins aspectes de la cura de la roba, de l'aspecte, de la higiene, de la manera vestir, etc. puc millorar?
 4. Donem importància a l'ordre de la casa tant com al nostre aspecte i higiene?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Enlloc de reprendre’ls per una falta d’educació, intentar explicar-los com ser més delicats i respectuosos i explicar perquè convé actuar així. Per exemple: “si demanes les coses amb un si-us-plau ajudes al bon ambient a casa”.
 2. Ser exemplars en la nostra manera de parlar i de vestir a casa, procurant mantenir la modèstia i l’elegància.
 3. Explicar-los què significa vestir-se adequadament per a cada circumstància: exemplificant com s'ha de vestir per anar a classe, per fer esport, a una cerimònia o una festa, etc.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE MAIG: LIDERATGE - INFLUÈNCIA

OBJECTIU: CONEC I UTILITZO DE MANERA APROPIADA INTERNET, APARELLS ELECTRÒNICS, ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I OCI, ETC.

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Sabem quins continguts audiovisuals veuen els nostres fills, quins són els seus videojocs predilectes, quin ús fan d'Internet, etc.?
 2. Procurem parlar amb els fills del que llegeixen o veuen a Internet, la televisió, les revistes, etc.?
 3. Abans de veure una pel·lícula, ens familiaritzem amb la seva descripció i les crítiques que se n’hagin publicat en revistes o portals especialitzats?
 4. Quan veiem televisió amb els nostres fills, els ajudem a diferenciar la ficció de la realitat i a detectar i rebutjar escenes que poden ferir la seva sensibilitat?
 5. Disposem de filtres parentals ens els dispositius que utilitzen els nostres fills? Procurem que els vegin com una ajuda i evitem que ho vegin com una prohibició per accedir a determinats continguts?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Explicar als fills que en diferents situacions haurien de tenir la seva pròpia opinió basada en la consciència del que és bo o del que no ho és. Els nostres fills han de ser conscients que no sempre han de confiar cegament en companys i amics ni estar sempre conformes amb les seves propostes.
 2. Quan veiem televisió amb els nostres fills, especialment les notícies, hem d'ajudar a entendre el que estan veient o escoltant, indicant-los que han de formar-se un criteri propi abans de veure qualsevol programa i tenir el seu propi sistema de valors com a punt de referència.
 3. Animar els fills a llegir llibres, revistes o articles a Internet que siguin interessants, seriosos i adequats a la seva edat.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

RECURSOS I ACTIVITATS

Activitat sobre el musical: Shackleton

ACTIVITAT: SHACKLETON, EL MUSICAL

COMPETÈNCIA D'ABRIL: RESPONSABILITAT

OBJECTIU: COMPLEIXO LES MEVES OBLIGACIONS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Prometem coses als nostres fills que després no complim?
 2. Si ens comprometem a alguna cosa amb ells, la realitzem amb interès i sense deixadesa?
 3. Recorden els nostres fills les seves obligacions o els hem de fer memòria? Els ensenyem a ser responsables des de petits?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Determinar amb els fills les seves obligacions i encàrrecs, com ara la neteja de la llar, la cura d'animals de companyia, etc. Exigir-los que assumeixin la responsabilitat en les seves tasques, sense la necessitat d’haver de fer-los memòria.
 2. Exigir dels fills que realitzin les seves feines, preparin el material per portar a l'escola, es facin la motxilla... A poc a poc, reduir l'ajuda en les tasques escolars dels fills.
 3. Fer veure als nostres fills que han d'assumir conseqüències negatives dels seus actes (males notes, mal comportament, etc.) com a efecte de la manca de responsabilitat en les tasques assignades.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE MARÇ: SINCERITAT

OBJECTIU: RECONEC ELS MEUS ERRORS I EVITO LES EXCUSES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. A casa, reconeixem els nostres errors i demanem perdó habitualment?
 2. Reaccionem amb tranquil·litat quan els nostres fills reconeixen que han fet malament alguna cosa?
 3. En aquest cas, intentem, de bones maneres, de corregir-los i fer-los buscar una solució a l'error?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Tenir un alt grau de tolerància i compressió cap als nostres fills quan admeten els seus errors. Cal destacar la importància de ser sincer, saber apreciar que els nostres fills diguin la veritat i tenir-ho en compte a l'hora de renyar-los.
 2. Evitar fer massa preguntes i deixar que sigui ell qui expliqui. Per exemple: enlloc d’interrogar-lo sobre com ha anat el col·legi, expressar-li la nostra estimació i descriure alguna cosa que faciliti la conversa: “sembla que arribes molt cansat avui...”.
 3. Donar exemple dient sempre la veritat: a casa, en situacions quotidianes, en les relacions familiars, amb amics, companys de treball, etc.
 4. Crear un ambient familiar en què cadascú pugui admetre els seus errors sense la necessitat de cercar-hi excuses. Per exemple, disculpar-se cada vegada que s'arriba tard; en cas de fer alguna cosa malament o trencar alguna cosa, prendre la iniciativa per dir-ho sense esperar que ens preguntin i intentar solucionar el problema sense esperar que m'ho diguin. Mai culpar els altres dels nostres errors o mala conducta.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE FEBRER: TREBALL EN EQUIP

OBJECTIU: SÉ PARTICIPAR EN TREBALLS D'EQUIP

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Fem de tant en tant tasques que exigeixin la cooperació de diverses persones? Com ens surten? Sabem dividir les feines entre els membres de l'equip?
 2. Quan els nostres fills treballen junts, cooperen efectivament o competeixen entre si? Què fem llavors?
 3. Col·laborem tots a casa, o sigui, cadascú té assignada alguna tasca?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Animar els nostres fills a ajudar en la preparació dels àpats (comprar, parar taula, preparar plats senzills).
 2. Involucrar a tota la família en la preparació d’alguna sorpresa arran del sant, aniversari, etc. d'algú de la família.
 3. Quan hi ha alguna discrepància en qüestions referides a tota la família, donar exemple en la resolució dels conflictes:
  1. Observar i descriure la situació
  2. Identificar i expressar els sentiments de les parts
  3. Descobrir quines son les seves necessitats i
  4. Exposar les sol·licituds i els compromisos als que s’hauria d’arribar per aconseguir solucionar aquell conflicte.
 4. Permetre als fills planejar i realitzar alguna cosa en comú, saber qui és l'encarregat de la neteja de la casa un dissabte, qui organitza un pla pel cap de setmana, etc.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE GENER: OPTIMISME

OBJECTIU: FELICITO PELS ÈXITS I ACOMPANYO EN ELS FRACASSOS

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Sabem que els nostres comentaris són molt importants per als nostres fills, per a la seva autoestima i confiança en les seves pròpies capacitats?
 2. Felicitem els nostres fills quan fan alguna cosa bé? Reconeixem els seus esforços, independentment del resultat final?
 3. A casa mostrem alegria pels bons resultats d'algú de la família?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Evitar les comparacions amb els resultats dels seus germans o companys. En cas de mals resultats escolars o de mala conducta els ajudem a posar en pràctica mesures específiques: un horari d'estudi, més temps d'estudi, demanar disculpes a les persones ofeses, etc.
 2. Donar-los exemple amb la nostra conducta davant de problemes de casa o de la feina: mostrar serenitat i pau davant l'avaria d'un electrodomèstic, sorpreses desagradables a la feina o d'algú de la família, etc.
 3. En moments de malestar, causats per algun fracàs, cal recordar als fills que els petits fracassos són part de la vida i han de ser tractats com a una oportunitat de millora. Cal donar-li aquests consells el mateix dia que està preocupat, no deixar-ho passar.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE OPTIMISME

COMPETÈNCIA DE DESEMBRE: GENEROSITAT

OBJECTIU: TINC DETALLS DE SERVEI CAP ALS ALTRES

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Són freqüents a casa nostra els detalls de servei amb altres membres de la nostra família? Què podem fer per millorar en aquest aspecte?
 2. El somriure és una bona manera de servir els altres. Somriem sovint a casa?
 3. Tenim una llista d'encàrrecs a casa? L'actualitzem cada trimestre o cada any redistribuint els encàrrecs entre tots els integrants de la família?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Indicar-li maneres com pot ser útil. Per exemple, si ve amb tu al súper dóna-li algun encàrrec: "m'ajudaria molt que triessis tres llimones ben grosses”.
 2. Paga la pena recordar als fills que, de vegades, poden renunciar a alguna cosa que els agradi a favor d'una altra persona, per exemple, deixar que li toqui a un altre el tros de pastís més gran, la peça de fruita més maca, deixar de gastar alguna cosa i destinar aquells diners al projecte solidari.
 3. Parlar amb els fills sobre el sentit del seu estudi: és important perquè és una manera de servir els altres, com la feina del pare i la mare.
 4. Podem recordar-los que qui té un "cor generós" ha de perdonar fàcilment i oblidar les petites ofenses i els errors que altres cometen.
 5. No ens queixem a casa de la quantitat de feina o obligacions. Els fills s'alegraran de realitzar els seus encàrrecs, treballar i ajudar els altres si els donem bon exemple.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

COMPETÈNCIA DE NOVEMBRE: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

OBJECTIU: PRACTICO L'AUTOMOTIVACIÓ

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Animem els nostres fills perquè també facin tasques que els exigeixen esforç?
 2. Els ajudem a entendre per què han de fer les coses?
 3. Som exemplars emprenent la nostra feina engrescats i motivats?
 4. Els nostres fills perceben que quan sorgeix un problema deixem les nostres feines o obligacions per atendre’l?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Quan expressi desànim per alguna cosa que li ha sortit malament, procura ser la memòria viva dels seus moments més inspirats. Per exemple, si avui ha tret un mal resultat de mates, recorda-li aquella nota extraordinària de fa uns dies.
 2. Parem atenció i mostrem respecte per la seva lluita personal especialment en les coses que no han sortit del tot bé. Si veieu que no se’n surt amb una tasca, enlloc de dir-li, “és molt fàcil, mira només has de fer això...” procura posar de relleu la dificultat “aquesta tasca és realment complicada, cal posar-hi els cinc sentits...“.
 3. No hem de posar-nos nerviosos quan els fills ploren, criden i fan rebequeries. Cal tractar aquestes situacions amb serenitat, procurant tranquil·litzar-los expressant en veu alta els seus sentiments (“caram, veig que estàs enfurismat”) i cercant així una conversa on pugui expressar objectivament el que li passa.
 4. Expliquem als nostres fills per quina raó sovint portem a terme tasques que ens costen o ens desagraden.

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

COMPETÈNCIA D'OCTUBRE: AMABILITAT

OBJECTIU: EM DONO A CONÈIXER I COMPARTEIXO EL QUE FAIG

PER PENSAR-HI...

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

 1. Parlem amb els nostres amics sobre aficions comunes?
 2. Ens coneixem amb els pares dels companys de classe dels nostres fills?
 3. Escolto amb atenció els fills quan volen donar a conèixer les seves motivacions o problemes, quan volen compartir el que fan sols o amb els seus companys, etc.?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L'objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la competència d'aquest mes.

 1. Procurar expressar amb els nostres gestos i paraules que mostrem interès per les coses que ens explica el nostre fill (deixar el que estàvem fent i mirar-lo als ulls i reconèixer amb paraules que seguim el que explica...).
 2. Conèixer els amics i companys dels nostres fills. Mostrar interès pels seus gustos i aficions.
 3. Tenir converses freqüents amb els nostres fills sobre les relacions amb els seus amics i companys. En aquestes converses, i de manera habitual, expressar la el paper positiu de l'amistat.
 4. Adonar-nos que els pares som el primer exemple de les bones relacions que hi ha d'haver entre les persones. Reflexionar sobre les nostres pròpies relacions familiars. Fomentar que els nostres fills tinguin nous amics a base de donar-se a conèixer, ser amables, donar suport i ajuda...

RECOMANACIÓ DEL MES

GUIA PER A LA FAMÍLIA

VÍDEOS SOBRE L'AMABILITAT