Fortalesa B!Caràcter: Autoestima

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: TINC CURA DELS MEUS AFECTES I DE LA PRÒPIA INTIMITAT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Procurem ser tant oberts com delicats en parlar de temes relacionats amb la sexualitat i els afectes amb els nostres fills?
  2. A casa veiem programes, sèries o pel·lícules que afavoreixen i promouen relacions de respecte i estimació vertadera i evitem continguts que cauen en la superficialitat i la cosificació de les persones?
  3. A casa tenim un horari de wifi i un filtre de continguts a fi d’evitar els riscos que determinats continguts d’Internet poden ocasionar a la salut psíquica i el benestar emocional dels fills, així com a les seves relacions personals?
  4. Parlem amb els nostres fills de temes vinculats a la corporalitat humana? Ho fem amb naturalitat? Els facilitem les converses, donant-los peu a que preguntin el que vulguin?
  5. Coincideixen les nostres idees sobre aquests temes amb les que ells reben al col·legi o les opinions de les seves amistats? Si no coincideixen, sabem explicar-los quins són els nostres punts de vista i per què?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Creem a casa un ambient de respecte cap a la intimitat, també en veure la televisió amb els nostres fills.
  2. Mantenim converses amb els fills sobre l’ús d’Internet i els seus continguts positius i negatius. Fomentem la responsabilitat i suggerim que limitin l’ús de l’ordinador i el mòbil a uns horaris i usos concrets.
  3. Convé que com a pares sapiguem explicar perquè els continguts pornogràfics i eròtics que pot trobar a Internet són una amenaça pel desenvolupament de la seva afectivitat. Podeu trobar abundants recursos a la pàgina https://www.daleunavuelta.org/ 
  4. Animar els nostres fills a controlar les seves emocions i gestionar correctament els seus sentiments envers els altres. I, alhora, deixar-los espai perquè vagin avançant a poc a poc en les seves relacions afectives sense brusquedats, de manera natural i amb l’acompanyament comprensiu i afectuós dels pares.
VÍDEOS SOBRE L'AUTOESTIMA
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal