Fortalesa B!Caràcter: Responsabilitat

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes d'abril

OBJECTIU: ASSUMEIXO LES RESPONSABILITATS D'ATENDRE UN GRUP DE PERSONES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Ens preocupem de posar en pràctica responsablement els suggeriments del programa B!Caràcter per als pares? Els comentem amb els nostres fills i els seus professors?
  2. Ens sentim responsables del bon desenvolupament de tot el grup de companys dels nostres fills i parlem amb altres pares o amb els professors quan cal?
  3. Com a pares, donem bon exemple complint els nostres deures i obligacions, com ara preparar-se per a la feina, tenir cura dels fills, participar en les reunions escolars, complir els terminis de visites mèdiques, fer bé les tasques domèstiques, etc.?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Encarregar tasques de responsabilitat als fills, per exemple, preparar el menjar, feines de neteja, compres, etc. Fer-ho encara que surti una mica malament, sense pensar en el temps que haureu de dedicar-hi per explicar-ho, controlar-ho o arranjar-ho. Fer veure als nostres fills com aquestes tasques estan relacionades amb el benestar dels altres.
  2. És important acceptar les decisions dels nostres fills. Fins i tot, les incorrectes (sempre que no siguin greus) són una bona forma d’aprendre alguna cosa; una vegada que s’equivoquin, els farem veure que han d’assumir amb responsabilitat les conseqüències de les seves decisions i els animarem a decidir millor la propera vegada.
  3. Demanar als nostres fills que, d’acord a la seva edat i capacitats, proposin un pla per a realitzar en família el cap de setmana: un viatge, una visita a nous llocs, etc. Animar-los que el que proposin tingui elements que siguin interessants per a tota la família.
VÍDEOS SOBRE RESPONSABILITAT
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal