Fortalesa B!Caràcter: Cooperació

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de febrer

OBJECTIU: NEGOCIO CONSTRUCTIVAMENT PER ARRIBAR A ACORDS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Faig participar els fills en les decisions que consideri oportunes? Els demano l’opinió?
  2. Sé cedir en aspectes que no són essencials i que faciliten una millora en l’ambient familiar?
  3. L’ambient familiar, facilita que cadascú (sobretot els fills) puguin expressar les seves opinions? 
  4. Quan no estem d’acord amb els nostres fills, procurem que cadascú exposi les seves raons amb calma i intentem d’arribar a un acord?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. El fill és mereix l’atenció i l’interès per allò que pot aportar. Per tant, les seves opinions són rellevants, encara que no tenen per què sé decisòries. I conèixer les seves opinions ens ajudaran a saber què pensen.
  2. Hem de poder comentar les nostres opinions i decisions sense ferir. L’empatia ens pot ajudar a primer escoltar i evitar jutjar. Si cal preguntar, no és per fiscalitzar sinó per interès i amor vers ells. Que opinin diferent, no vol dir que no ens estimin o valorin.
  3. No cedir en aquells criteris que ens semblen bàsics fonamentals i importants per la pròpia vida i que afectin a la seguretat i els valors que volem transmetre a casa. 
  4. Saber cedir en aspectes que no són essencials del problema i que ens poden ser molestos.
  5. Saber expressar els propis sentiments en les converses i poder pactar els acords que s’assumeixin amb assertivitat. 
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal