Fortalesa B!Caràcter: Optimisme

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de gener

OBJECTIU: TINC ESPERIT ESPORTIU. RECOMENÇO DESPRÉS DELS FRACASSOS

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

 1. De quina manera procurem posar de relleu els aspectes positius de la vida?
 2. Escolto amb atenció i disposició de canvi els comentaris i opinions de la meva parella i dels meus fills quan m’he equivocat en alguna cosa? Rectifico després reconèixer les meves errades?
 3. L’ambient familiar facilita que cadascú (sobretot els fills) es mostrin amb un esperit esportiu: no importa tant caure, com aixecar-se sempre
 4. Ens desanimem amb facilitat davant les contradiccions que es presenten o les errades que cometem?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

 1. Si una cosa no em surt a la primera, continua intentant-ho fins que surti.
 2. Valorar l’esforç: en si mateix ja és un valor.
 3. Assumir els propis errors és el principal pas per canviar allò que no funciona. 
 4. No ens estimem la gent per allò que han aconseguit, sinó per ser qui són. No som allò que hem fet o volem assolir.
 5. L’objectiu és promoure un esperit de lluita i esforç. Les coses difícilment surten a la primera. Forma part de l’aprenentatge els errors. Per això, cal reconèixer les pròpies febleses i limitacions. 
 6. Tenim unes possibilitats infinites de millora i tenim totes les qualitats per intentar qualsevol cosa que ens proposem.
 7. Acceptar els problemes de la vida tenint confiança en el fet que junts podrem millorar les coses. Evitar l’actitud negativa que dificulta tornar a recomençar després dels fracassos.
VÍDEOS SOBRE OPTIMISME
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal