Fortalesa B!Caràcter: Sinceritat

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de març

OBJECTIU: DIC TOTA LA VERITAT I SÓC TRANSPARENT

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera donem exemple als nostres fills de sinceritat i transparència? 
  2. Què és per a nosaltres la sinceritat: dir la veritat o dir tota la veritat? Entenem la diferència entre ambdues concepcions?
  3. L’ambient familiar, facilita que cadascú (sobretot els fills) es mostrin amb confiança i transparència, tal com són? Si no és així, per què?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Mostro mitjançant les pròpies accions la coherència entre el que dic i el que faig: exemplificar-ho amb alguna decisió familiar.
  2. Fer que a la nostra llar cali la idea que és millor admetre els errors que no pas ocultar-los. Pensar maneres per fer-ho realitat: escoltar elogiar la sinceritat per part de qualsevol membre de la família…
  3. Ser sincers sempre, fins i tot, quan ens sentim incòmodes dient la veritat. Fer-ho amb delicadesa, buscant el moment i el lloc adequats, jutjant els fets i no les persones per no ferir ningú.
VÍDEOS SOBRE SINCERITAT
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal