Fortalesa B!Caràcter: Amistat

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes d'octubre

OBJECTIU: M'ESFORÇO PER MODERAR EL MEU CARÀCTER

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. De quina manera procuro controlar les meves emocions en situacions conflictives, a casa?
  2. Com afavorim l’ambient positiu i optimista a casa?
  3. Després d’un conflicte: hem pres la iniciativa d’arreglar les coses abans que s’acabés el dia?
  4. Ens coneixem bé (virtuts, defectes, talents i habilitats)? Treballem en el desenvolupament del nostre bon caràcter?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Ajudar els nostres fills a conèixer-se millor (defectes, fortaleses, talents, habilitats…). Cal destacar el que tenen de bo i animar-los perquè, amb el suport de les seves fortaleses, posin atenció a les àrees que necessiten millorar.
  2. Si un fill s’enrabia i enutja fàcilment, preguntem-li per les raons d’aquest comportament i expliquem-li com podem controlar les nostres emocions negatives.
  3. Procurem tenir cura de les relacions en la nostra família i amb els nostres amics actuant amb lleialtat, evitant la crítica i malparlar dels altres…
VÍDEOS SOBRE L'AMISTAT
RECOMANACIÓ DEL MES
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme

Dimensió personal