Fortalesa B!Caràcter: Comunicació

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de novembre

OBJECTIU: DEBATO I EXPOSO EN PÚBLIC LES MEVES OPINIONS AMB EDUCACIÓ I CLAREDAT D'IDEES

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. En quines ocasions els nostres fills ens han vist discutir iradament? Com podríem haver evitat aquestes situacions?
  2. En situacions de conflicte amb els nostres fills, sabem explicar-los els nostres arguments de manera serena i sense anar-nos-en del tema?
  3. Estem oberts a escoltar les opinions dels nostres fills i a saber donar-los raons que els enriqueixin la seva opinió per així formar-los sobre el tema del qual parlem?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Recomanar als nostres fills que facin proves de debat o presentacions davant nostre, per a practicar i deixar-se anar en l’habilitat de parlar en públic.
  2. Reflexionar sobre la comunicació entre els integrants de la nostra família. Ser conscients de fortaleses i febleses. Desenvolupar un pla per a incrementar la comunicació i portar-la a un nivell superior.
  3. Ajudar els nostres fills perquè millorin els seus mètodes de comunicació a través de la nostra escolta activa i pacient.
  4. Quan haguem de corregir el nostre fill, fer-ho de manera positiva i constructiva, usant arguments raonats i convincents.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme