Fortalesa B!Caràcter: Justícia

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de desembre

OBJECTIU: CONEC ELS PROBLEMES SOCIALS ACTUALS: POBRESA, SOLEDAT, MALALTIA, ETC. PROCURO DONAR-LOS SOLUCIÓ

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa per al desenvolupament de les fortaleses del caràcter en el qual participa el vostre fill.

  1. Coneixem els problemes socials del nostre entorn com ara pobresa, atur, solitud, malalties, addiccions o racisme?
  2. Ens preocupen els problemes socials i intentem buscar-hi solucions o, per contra, restem indiferents?
  3. Ens preguntem a la família com podem ajudar a resoldre els problemes socials en el nostre entorn o comunitat?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de la fortalesa del caràcter d’aquest mes.

  1. Aprofitar alguna situació quotidiana per parlar amb els fills sobre la pobresa, de les seves causes i de les institucions que ajuden a combatre-la.
  2. Donar suport als fills perquè puguin ajudar persones necessitades durant les vacances de Nadal: familiars sols o malalts, residències geriàtriques, hospitals, etc.
  3. Donar suport activament en família al projecte solidari de Nadal de l’escola o a qualsevol altra institució d’ajuda social no només amb donatius sinó també treballant-hi com a voluntaris.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme