Fortalesa B!Caràcter: Prudència

Orientacions per als pares de 3r i 4t d'ESO - Competència del mes de febrer

OBJECTIU: ANALITZO CRÍTICAMENT I VALORO LES MODES, COSTUMS, TENDÈNCIES SOCIALS, ETC.

PER PENSAR-HI…

Les següents preguntes poden ajudar-vos a reflexionar sobre algunes maneres de cooperar des de casa amb el programa de desenvolupament de competències en el qual participa el vostre fill.

  1. Ens deixem portar per les modes, pel que predomina a cada moment, o som fidels als nostres principis?
  2. Tenim valor d’oposar-nos a seguir el que fa o diu la majoria si ho considerem inadequat per als nostres propis valors i principis?
  3. Ens aturem a reflexionar sobre les tendències majoritàries, mirant de jutjar-les amb objectivitat? Ho fem també conjuntament amb els nostres fills?

COM PODEM AJUDAR-LO?

Els següents suggeriments indiquen en quines tasques es fa necessària la implicació personal per part dels pares. L’objectiu dels temes proposats és mostrar les possibilitats de suport al vostre fill per al desenvolupament de l’hàbit i competència d’aquest mes.

  1. Eduquem els fills en un ambient de regles clares. Mostrem els valors i principis familiars com a punts de referència per analitzar críticament i valorar modes, corrents i tendències socials.
  2. Desenvolupem en els fills l’hàbit de saber vestir i comportar-se de manera adequada a cada situació, independentment de les modes.
  3. Ensenyem, també amb l’exemple, a defensar en públic les opinions i conviccions personals de manera pacífica i equilibrada.
Altres fortaleses:

Gestió de l'entorn

Mentalitat oberta

Justícia

Sobrietat

Valentia

Lideratge

Civisme